پویا پلاست 

لیست قیمت نایلون عریض کشاورزی وصنعتی  (گلخانه ای)

با حذف واسطه ها و ارتباط مستقیم با کارخانه با نازل ترین قیمت خرید کنید.

 

ردیفنام محصولضخامتعرض نایلون تولیدیقیمت (کیلوگرم)وزن هر طاقهمتراژ هرطاقهتوضیحات
1نایلون عریض

 

 

کشاورزی -صنعتی

(ساده -شفاف)

150 میکرون الی 300 میکرون1 متر الی 14متردرجه یک

 

عرض1الی8متر

مبلغ 12.400تومان

عرض8الی 14متر

مبلغ 13.800تومان

عرض یک متر

 

 

20کیلو

عرض دومتر

25کیلو

عرض سه متر

25کیلو

عرض چهارمتر

35کیلو

عرض پنج الی چهارده متر

از 40 کیلو الی 140 کیلو می باشد .

عرض یک متر

 

 

150

عرض دومتر

120

عرض چهار متر الی چهارده متر

طول هر رول  50متر می باشد.

 
درجه دو

 

 

تماس گرفته شود

 
2نایلون عریض

 

 

کشاورزی -صنعتی

(UVدار)

150 میکرون الی 300 میکرون1متر الی 14 متربابت هر یک در صد uvمبلغ 1500تومان  در هرکیلو گرم اضافه می گردد  درصد ماده ضد اشعه uv

 

 

از 1% الی 5%

می باشد

 دارای گارانتی دوساله شرکتی

3نایلون عریض

 

 

کشاورزی -صنعتی

(بهمراه چاپ)

150 میکرون الی 300 میکرون1متر الی 14متربابت هر رنگ چاپ  مبلغ 1500تومان  در هرکیلو گرم اضافه می گردد  قیمت های اعلامی در خصوص چاپ تقریبی می باشد ونیاز به بررسی طرح

 

 

درخواستی دارد