وضیحات حداقل وزن تولید قیمت محصول سایز محصول مشخصات محصول رنگ محصول نام محصول کد محصول ردیف           
سایز کیسه زباله های تولیدی  در شرکت البرز پلاست شامل: 1-  55در 70 (زباله خانگی) 2-سایز60در 80    (متوسط) 3-سایز70 در 90  (بزرگ) 4-سایز80 در 120  (اداری) 5-سایز100در 110 (اداری) 6-سایز120در150 (اداری) 7-  سایز 125در 160 حداقل 300 کیلو 38000ریال تمامی سایزها مات- بدون بو- خشک- ضخیم مشکی کیسه زباله 1101 1
حداقل 300 کیلو 40000ریال تمامی سایزها براق-  بدون بو- نرم- نازک مشکی  کیسه زباله 1102 2
حداقل 300 کیلو 43000ریال تمامی سایزها براق- بدون بو- نرم- ضخیم  مشکی و رنگ بندی کیسه زباله 1103 3
حداقل 300 کیلو به همراه یک رنگ چاپ 53.000 تمامی سایزها براق- بدون بو- نرم- ضخیم زرد کیسه زباله  بیمارستانی بهمراه چاپ 1104 4